Day: February 1, 2024

การศึกษา

มทร.ธัญบุรี สรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คุณสมบัติให้เป็นไปตามคณะกรรมการสรรหากำหนด ผู้สนใจสามารถขอรับแบบใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ https://www.rmutt.ac.th/2024/01/31/20240131-pr-ceo-faculty-of-nursing/ สอบถาม โทร. 0-2549-3010

Read More
การศึกษา

ว.ครูสุริยเทพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

          วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ คณบดีวิทยาลัยครูสุริยเทพ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย ได้แก่ ระบำเทพบันเทิง และรำฉุยฉายเบญจกาย นอกจากนี้ ยังมีพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ

Read More
ในประเทศ

เกีย เปิดตัวเป็นทางการกางแผน ‘Plan S-5’ ส่งรถ Kia EV9 ทำตลาด EV

เกีย คอร์ปอเรชัน ประกาศตั้งบริษัท เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเผย ทิศทางการดำเนินธุรกิจของเกีย เซลส์ (ประเทศไทย) ในปี 2567 ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะพลิกโฉมแบรนด์ และสร้างการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวผ่านกลยุทธ์ระดับองค์กรของเกีย เซลส์ (ประเทศไทย) ในชื่อ ‘Plan S-5’ เพื่อมุ่งหน้าสู่เป้าหมายปี

Read More
หุ้น-การเงิน

ที ไลฟ์ ประกันชีวิต ชวนวางแผนภาษีแบบรายเดือนง่ายๆ กับ “ประกันออมทรัพย์ Smart Saving 10/4”

ที ไลฟ์ ประกันชีวิต ชวนวางแผนภาษีตั้งแต่ต้นปีแบบง่ายๆ ออมสบายๆ แบ่งชำระรายเดือนโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย  เลือกชำระได้ทั้งเงินสดหรือชำระด้วยบัตรเครดิต กับ “ประกันออมทรัพย์ Smart Saving 10/4” ผลตอบแทนคุ้มค่า ลดหย่อนภาษีได้ ชำระเบี้ยประกันสั้นเพียง  4  ปี  คุ้มครองนาน 10 ปี

Read More
การศึกษา

สจล. ชี้ เทรนด์หลักสูตร 2 ปริญญา สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จที่มากกว่า 

การบริหารจัดการ หลักสูตร 2 ปริญญา มีความน่าสนใจหลายอย่าง โดยเฉพาะหากสามารถเข้าไปร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาทั้งภายใน และภายนอก หรือแม้แต่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทย และในต่างประเทศ  ทำให้มีโอกาสการเติบโตทางด้านวิชาการค่อนข้างมาก ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีแนวทางในการบริหารจัดการด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงและสร้างหลักสูตรใหม่ โดยเฉพาะหลักสูตร 2 ปริญญา เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ ด้านการบริหารจัดการด้านวิชากร

Read More