Sunday, June 16, 2024
Latest:

Day: February 2, 2024

การศึกษา

สจล.-โซเชียลแล็บ ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือทางวิชา การวิจัยและพัฒนา ผลักดันนวัตกรรมไทยไปสู่สากล  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ  และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้คณาจารย์ นักศึกษาให้มีโอกาสได้เรียนรู้  พัฒนาทักษะในการออกแบบสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของไทย ไปสู่สากล  การลงนามในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก  รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

Read More