เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วิศวะ มทร.ธัญบุรี ส่งขยะคืนชุมชน

“ฝาขวดพลาสติกในมือคุณ…เราขอนะ” โครงการดี ๆ จากภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เพื่อนำฝาขวดพลาสติกมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ ลดปัญหาขยะและส่งต่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาลิณี มธุรสมนตรี หัวหน้าโครงงการ นักวิจัยและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ เผยว่า ภาควิชาได้นำองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะและการรีไซเคิลขยะพลาสติกมาประยุกต์ใช้ การรีไซเคิลขยะพลาสติกเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทางภาควิชาจึงได้เริ่มต้นจากการรีไซเคิลฝาขวดซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจในการแยกขยะและเสริมสร้างส่วนร่วมในชุมชน ซึ่งทำให้ผู้คนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อยู่อาศัยของตนเอง  โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิลเพื่อกระตุ้นความสนใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งการรีไซเคิลยังสอดคล้องกับแนวทาง BCG Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Eco-design & Zero-Waste) การส่งเสริมการใช้ซ้ำ (Reuse, Refurbish, Sharing) และการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภคอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การรีไซเคิลยังเป็นการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคมาแล้วเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเพื่อให้กลับมาใช้ใหม่ (Recycle, Upcycle) ซึ่งแตกต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่เน้นการใช้ทรัพยากร การผลิต และการสร้างของเสีย (Linear Economy) โดยใช้แนวทางนี้ หากมีการเสริมสร้างและส่งเสริมการรีไซเคิลขยะพลาสติกอย่างเหมาะสม จะช่วยสร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว

โครงการดังกล่าวปลูกฝังนิสัยการแยกขยะและเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะและเส้นทางสู่อาชีพในอนาคตให้กับชุมชนในระยะยาว ตั้งจุดรับบริจาคฝาขวดน้ำจากนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะที่บริเวณตึก 9 ชั้นและหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านโซเซียลมีเดีย ได้มีประชาชนที่สนใจส่งฝาขวดมาทางไปรษณีย์ และองค์กรต่าง ๆ เข้ามาบริจาคกับทางภาควิชา อาทิเช่น ได้แก่ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ บริษัท คอมแนทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารทิสโก้ (สำนักงานใหญ่) และบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ที่ได้มอบฝาขวดให้แก่ภาควิชาเป็นจำนวนกว่า 1 ตันฝา โดยขวดพลาสติก 4 กิโลกรัม สามารถนำมารีไซเคิลเป็นเก้าอี้พลาสติกดีไซน์เก๋ไก๋และน้ำหนักเบาได้ 1 ตัว โดยผ่านกระบวนการ Rotational molding ในการสังเกตุฝาขวดนำมารีไซเคิลในโครงการนี้ได้หรือไม่ให้พลิกดูใต้ฝาหากมีสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 2 สามารถนำมารีไซเคิล สำหรับเก้าอี้พลาสติกที่ได้รับการรีไซเคิล ส่งต่อให้กับโรงเรียนบ้านอรุโณทัย จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) จ.สระบุรี ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *