Sunday, June 16, 2024
Latest:

Author: admin

ในประเทศ

ภาคประชาสังคมสุราษฎร์ ระดมความเห็นสรุป 5 ข้อยื่น สส.พิพิธ และกรรมาธิการ เขียนกฎหมายคุมน้ำเมาเห็นการสุขภาพสังคม เพิ่มโทษจัดหนักคนขาย

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน เครือข่ายงดเหล้าสุราษฎรธานี กลุ่มนักศึกษา คณาจารย์ และภาคีภาคประชาสังคม ได้ร่วมประชุมหารือถึงข้อห่วงใยต่อการแก้ไข พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยมีนายพิพิธ รัตนรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมไทยสร้างชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

Read More
ประชาสัมพันธ์

APP Group เชิญชวนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม มาร่วมเปิดโลกแห่งความยั่งยืน ในงาน ProPak Asia 2024

ณ เมืองกรุงเทพฯ ประเทศไทย ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 บริษัท APP Group (APP) ได้ประประกาศเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันการสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยการเข้าร่วมงาน ProPak Asia 2024 เพื่อจัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนกับแบรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง Foopak และ Enza

Read More
การศึกษา

นักวิจัย สจล. คว้ารางวัลนวัตกรรม ระดับนานาชาติผลงานเม็ดดินคุณสมบัติพิเศษเสริมธาตุอาหาร เพิ่มความชุ่มชื้นพืช ตอบโจทย์การปลูกพืชแบบยั่งยืน  

นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) คว้ารางวัล Silver Medal จาก INTARG 2024 และ Special Award จาก WIIPA (World Invention Intellectual Property associations) จากผลงาน 

Read More
ประชาสัมพันธ์

สพฐ.หนุน สสส. เครือข่ายงดเหล้า เปิดประตูบูรณาการโรงเรียนคำพ่อสอน ลงนาม MOU 5 เขตพื้นที่การศึกษา 5ศูนย์การเรียนรู้ ร่วมพัฒนา“เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน”

​สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมปฏิบัติการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเป็น “เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน” โดยมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา5 จังหวัด และ5ศูนย์การเรียนรู้และประสานงานเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้แทนจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเป็นพยานและร่วมทำวิจัยติดตามผล ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ดร.ภูธร จันทะหงส์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read More
ประชาสัมพันธ์

นภาโซลูชั่นส์ ประกาศความสำเร็จธุรกิจเครื่องฟอกอากาศ ส่ง Airdog X8 Pro Ultra บุกตลาดคนรักสุขภาพ

“เครื่องฟอกอากาศ Airdog โดยคุณพงษ์ระพี หอมกลิ่นแก้ว ประกาศความสำเร็จในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 64% เมื่อเทียบกับ ปี 2566 ได้รับผลตอบรับและเป็นที่สนใจมากในกลุ่มโรงพยาบาล, กลุ่มแม่และเด็ก, กลุ่มคนรักสุขภาพ, กลุ่มคนรักสุนัขและแมว ทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในธุรกิจเครื่องฟอกอากาศ” บริษัท นภาโซลูชั่นส์ จำกัด เป็นผู้จำหน่ายเครื่องฟอกอากาศ

Read More
การศึกษา

ประชุมวิชาการฟิสิกส์สยาม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567

 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับสมาคมฟิสิกส์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการฟิสิกส์สยาม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 หรือ Siam Physics Congress

Read More
ในประเทศ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม จัดงานแสดงผลสำเร็จของกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเกษตรบริการ ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ไปสู่การเป็น “Thailand 4.0” ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ภาคการเกษตรนั้นได้ถูกขับเคลื่อนให้เกิดการเกษตรสร้างมูลค่า หรือ เกษตรแปรรูปขึ้น ผ่านทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัยในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ สินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ร่วมกับกรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม จัดทำโครงการ “ผลสำเร็จกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเกษตรบริการ” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าของธุรกิจเกษตรบริการและผู้รับจ้างผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเกษตรบริการและผู้รับจ้างผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป มุ่งเน้นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ล่าสุด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

Read More
การศึกษา

ว.ครูสุริยเทพ ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาป.โท ในโครงการผลิตครูรังสิตโมเดล

          หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต  เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับคัดเลือกทุนการศึกษา “โครงการผลิตครูรังสิตโมเดล” ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยครูสุริยเทพ โทร. 02-997-2200 ต่อ 1275,

Read More
ในประเทศ

THAIFEX-Anuga Asia 2024 สร้างสถิติใหม่ยอดผู้แสดงสินค้า-ผู้เยี่ยมชมเพิ่มขึ้นจากปี’66

งาน THAIFEX-Anuga Asia 2024 ซึ่งนับว่ามีขนาดใหญ่และมีอิทธิพลมากที่สุด ได้สิ้นสุดลงแล้ว พร้อมตอกย้ำถึงจุดยืนของงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับชั้นนำของเอเชีย งานปีนี้อยู่ภายใต้ธีม “Beyond Food Experience” จัดแสดงนวัตกรรมล้ำยุค ส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติ และนำเสนอเทรนด์ของอุตสาหกรรมในอนาคต THAIFEX – Anuga Asia 2024 ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยจำนวนผู้แสดงสินค้า

Read More
การศึกษา

ยอดเยี่ยม ! นศ.วิศวะฯ โยธา มวล. กวาด 3 รางวัล เวที I3SC’24

          นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กวาด 3 รางวัล จากการแข่งขัน International Stable and Sustainable Structure Competition 2024 จัดขึ้น ณ University of Malaysia

Read More