หุ้น-การเงิน

ที ไลฟ์ ประกันชีวิต ชวนวางแผนภาษีแบบรายเดือนง่ายๆ กับ “ประกันออมทรัพย์ Smart Saving 10/4”

ที ไลฟ์ ประกันชีวิต ชวนวางแผนภาษีตั้งแต่ต้นปีแบบง่ายๆ ออมสบายๆ แบ่งชำระรายเดือนโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย  เลือกชำระได้ทั้งเงินสดหรือชำระด้วยบัตรเครดิต กับ “ประกันออมทรัพย์ Smart Saving 10/4” ผลตอบแทนคุ้มค่า ลดหย่อนภาษีได้ ชำระเบี้ยประกันสั้นเพียง  4  ปี  คุ้มครองนาน 10 ปี รับเงินคืนทุกปีสูงสุด 6%  ครบกำหนดสัญญารับ 410% รวมเงินคืนตลอดสัญญา 460% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมรับของสมนาคุณ ฟรี! “กระเป๋าล้อลาก” หรือ “กระบอกน้ำ T Life” เมื่อซื้อกรมธรรม์ตามที่กำหนด ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

นายวุฒิเลิศ  สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และจากการศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์เงินเดือนที่ต้องเสียภาษี ส่วนใหญ่มักจะรอจนถึงปลายปีถึงจะมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อนำมาใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี ซึ่งในความเป็นจริงทุกคนสามารถวางแผนภาษีได้ตั้งแต่ต้นปี โดยไม่จำเป็นต้องไปจ่ายเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวช่วงปลายปี  เพื่อเป็นการตอบสนองลูกค้ากลุ่มนี้ บริษัทฯ จึงได้ออกผลิตภัณฑ์  “ประกันออมทรัพย์ Smart Saving 10/4” มารองรับ

โดย “ประกันออมทรัพย์ Smart Saving 10/4” มีจุดเด่น คือ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ชำระเบี้ยประกันสั้นเพียง 4 ปี คุ้มครองนานถึง 10 ปี การันตีรับเงินคืนทุกปีสูงสุด 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รับเงินคืนครบกำหนดสัญญา 410% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รวมผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญา 460% และคุ้มครองชีวิตสูงสุด 440% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ(เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด) สามารถชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต Visa และ Master ได้ทุกปีกรมธรรม์ อีกทั้งยังแบ่งชำระรายเดือนขั้นต่ำเดือนละ 1,200 บาท ได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 14,400 บาท และอายุรับประกันตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี พร้อมรับของสมนาคุณ ฟรี! “กระเป๋าล้อลาก” ขนาด 20 นิ้ว เมื่อชำระเบี้ยประกันรายปี ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป หรือ รับ“กระบอกน้ำ T Life” เมื่อชำระเบี้ยประกันรายปี ตั้งแต่ 24,000 – 49,999 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

ทั้งนี้ผู้สนใจ “ประกันออมทรัพย์ Smart Saving 10/4” สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.

0 2111 0055 ใน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. หรือ Line : @tlife  และ E-mail : contactcenter@tlife.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *