การศึกษา

ว.ครูสุริยเทพ ม.รังสิต จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

          วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) เรื่อง Digital Technology – Driven Education: Strategies for learning Design and Educators (ตามโครงการ: การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ – บรรยายเป็นภาษาไทย) ในวันที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บรรยาย

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR CODE หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1276

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *