การศึกษา

เภสัชฯ ม.รังสิต เจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 7th Asain Association of Schools of Pharmacy (AASP) Pharmacy Education Forum ประจำปี 2567

          งานประชุมนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต AASP และคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) The Pharmacy Education Consortium of Thailand (PECT) เพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับเภสัชศาสตร์ศึกษาและส่งเสริมความความร่วมมือด้านวิชาการทั่วเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 270 คน และมีผู้นำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ 70 ราย และการนำเสนอแบบปากเปล่า 60 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *