ศิลปวัฒนธรรม

ย้อนรอยพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.50 ปีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

พระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.50

ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เล่าเรื่องราวความเป็นมาการจัดสร้างพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.50 ปี พระประจำวิชาชีพทันตแพทย์ สะท้อนให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อทันตแพทย์ 

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปภัมภ์ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดสร้างพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.50 ปี ซึ่งถือเป็นพระประจำวิชาชีพทันตแพทย์ และมีประดิษฐานอยู่ที่ห้องทันตราชกิจรำลึก มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ว่า เป็นการจัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของคณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมีความพิเศษหลายประการ ดังนี้

ประการแรกคือ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.”มาจารึกที่องค์พระ

ประการที่สอง มีชิ้นส่วนพระทนต์ ที่ทันตแพทย์ประจำพระองค์เก็บรักษาไว้เป็นองค์ประกอบหลัก  พร้อมทั้งวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการทำพระทนต์ ตลอดจนครอบทองที่เคยครอบพระทนต์ในระยะเวลา 20 ปี และมีการผสมผงจิตรลดา ที่เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างขึ้น ประกอบด้วยเครื่องผสมอันเป็นของสูงตามตำราโบราณจากปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักร

ประการที่สาม พระพุทธรูปที่สร้าง จำลองแบบมาจากพระพุทธชินสีห์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดบวรนิเวศ ด้านหลังองค์พระพุทธชินสีห์ มีพระนามย่อ ญ.ส.ส.ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และทรงประทานคติพจน์ด้วยลายพระหัตถ์ว่า “ทนโต เสฏโฐ ฝึกตนได้ประเสริฐ” เพื่อเตือนใจชาวไทยทั้งหลาย

หัองทันตราชกิจรำลึก มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ

“ตอนที่ไปขอพระราชทานอนุญาตจากพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรเห็นชิ้นส่วนพระทนต์แล้วท่านทรงถามว่า ทำพระกี่องค์ล่ะ ก็ทูลบอกท่านว่าทำหลายหมื่นองค์ ท่านก็ทรงบอกว่า แล้วจะพอหรอ เดี๋ยวก็บอกว่าองค์นี้มีพระทนต์ องค์นี้ไม่มีพระทนต์

ก็ทูลพระองค์ท่านว่า  สมเด็จพระสังฆราชจะทำพิธีละลายพระทนต์ให้ โดยการที่จะให้พระทนต์อยู่ในองค์พระทุกองค์ได้   ท่านก็รับสั่งว่าถ้าเผื่อศรัทธาก็จะให้ การที่องค์พระจะมีชิ้นส่วนฟันหรือไม่ ก็ไม่สำคัญ แต่ขอให้ทันตแพทย์ เป็นคนดี ช่วยสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีด้วย” ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรมกล่าว

การจัดสร้างพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.50 ปี ทั้งหมดประกอบด้วย 1.พระบูชาจำนวน 999 องค์  2.พระกริ่งพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร. จำนวนจัดสร้างอย่างละ 1,999 องค์พระผงพิมพ์ใหญ่ จำนวน 63,000 องค์ และพระผงพิมพ์เล็ก 21,000 องค์

ศาสตราจารย์พิเศษ ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช

พระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.50 จึงถือเป็นพระประจำวิชาชีพทันตแพทย์ ที่แสดงถึงพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพลังความศรัทธาอันงดงามของบรรดาทันตแพทย์ทั้งหลายที่ร่วมแรง ร่วมใจจัดสร้างขึ้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @dent_in_found โทรศัพท์ 062-549-8146, 02-3182351-5 ต่อ 1403,1416 หรือติดตามได้ที่

Website: http://www.dent-in-found.org

Facebook: https://www.facebook.com/dentalinnovation40

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWWuHSnPKN6UmXHK7J6FDQw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *