ประชาสัมพันธ์

แซดทีอี เปิดตัวเทคโนโลยี B5G ในงาน 5G Summit ประเทศอิตาลี

แซดทีอี คอร์ปอเรชั่น ผู้นำทางด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลระดับโลก เปิดตัวเทคโนโลยี B5G หรือ Beyond 5G Technology อย่างเป็นทางการในงาน 5G Summit 2022 ที่ประเทศอิตาลี โดยเอกสาร Whitepaper ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการวางรากฐานทางเทคนิคระบบการสื่อสารทั้งหมด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “Beyond 5G” ซึ่งมุ่งเติมเต็มศักยภาพเทคโนโลยี 5G ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ใช้งานทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และสังคม

Whitepaper เป็นเอกสารนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของ GSMA Intelligence มีเนื้อหากล่าวถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมโลก ซึ่งมีความท้าท้ายต่อผู้ให้บริการ การพัฒนามาตรฐาน และอุตสาหกรรมในแนวดิ่งที่มีศักยภาพ โดย แซดทีอี ได้กลั่นกรองรายละเอียดและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ และมีหลักความสำคัญในช่วงเวลาของ Beyond 5G (B5G) เพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ แซดทีอี ได้ทำการวิเคราะห์คุณลักษณะของแต่ละเทคโนโลยีอย่างละเอียด รวมไปถึงการใช้งานและการให้บริการที่จะมอบความคุ้มค่าระยะยาวในอนาคต

นอกจากนี้ เนื้อหาของ Whitepaper ยังกล่าวถึงเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบ และยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบร่วมกับผู้ให้บริการ อาทิ อุกรณ์ RIS (Reconfigurable Intelligent metaSurface) ซึ่งนำมาใช้ทำงานร่วมกันกับโซลูชันของสถานีหลัก โดยสามารถแก้ไขปัญหาความครอบคลุมของสัญญาณคลื่นความถี่ 5G mmWave ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มอัตราครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึงสองเท่า นับเป็นนวัตกรรมที่ระบุอยู่ภายในเอกสาร Whitepaper ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีข้อมูลในการตรวจจับการสื่อสารแบบบูรณาการ โดย แซดทีอี ได้คำนวณระบบควบคุมการผลิตอย่างพิถีพิถัน เพื่อที่จะเสริมศักยภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยในสิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงการทำงานร่วมกันระหว่างยานพาหนะและท้องถนน เป็นต้น

ภารกิจหลักเทคโนโลยี B5G คือ ช่วยเสริมศักยภาพให้แก่เทคโนโลยี 5G และนำเทคโนโลยี 5G มาเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมทั้ง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว สำหรับการทำงาน แซดทีอี มุ่งที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการการใช้งานตามสถานการณ์ต่างๆ ในระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้น แซดทีอี ยังได้ร่วมมือกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ ผู้จัดจำหน่าย และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมไปถึงปรับโฉมภูมิทัศน์ดิจิทัล เพื่อให้ตอบสนองต่อเศรษฐกิจยุคใหม่และสร้างประโยชน์สูงสุด ในช่วงเวลาที่ใช้งาน B5G กับทุกฝ่าย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถคลิกดาวน์โหลด Whitepaper ได้ที่ Download the B5G Whitepaper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *