การศึกษา

เกินต้าน “ดอกไม้ไทยสไตล์ลาบูบู้” มทร.ธัญบุรี

​            กระแสตอนนี้คงหนีไม่พ้นลาบูบู้ ตุ๊กตามอนเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ ลูกเด็กเล็กแดง ต่างอยากได้มาครอบมาครอง ทำให้ตอนนี้ราคาสูงปี๊ด ด้วยเสน่ห์และความน่ารักของลาบูบู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตร สนหอม หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมศิลปประดิษฐ์สร้างสรรค์ และนักศึกษาสาขานวัตกรรมศิลปประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) สร้างสรรค์ “ดอกไม้ไทยสไตล์ลาบูบู้” ศิลปการประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทย เป็นการสร้างสรรค์ ผลงานที่ใช้ในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเชิงช่างฝีมือของคนไทย

​            ด้วยสาขาวิชานวัตกรรมศิลปประดิษฐ์สร้างสรรค์ มีการเรียนการสอนนักศึกษาด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์สู่การประยุกต์ผลงานในรูปแบบศิลปประดิษฐ์ จากเทคนิคภูมิปัญญาดั้งเดิมของงานดอกไม้แบบไทย คือ การติด การปัก การร้อย และการกรอง จากดอกไม้ไทย เช่น ดอกบานไม้รู้โรย ดอกรัก ผสมผสานการจัดดอกไม้แบบสากล ตามยุคสมัยให้เกิดเป็นความสนุกสนาน ได้นำรูปลักษณ์ของตุ๊กตา “ลาบูบู้” มาประดิดประดอยให้เข้ากับความเป็นไทย ด้วยดอกไม้แบบไทย ที่น่าสนใจ เป็น ซอฟต์พาวเวอร์ อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถต่อยอดเป็นคุณค่าและสร้างมูลค่า ให้กับช่างจัดดอกไม้ได้ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *