ประชาสัมพันธ์

สุขที่มะนัง…จากผู้อพยพสู่ความสุขที่ยั่งยืน

“มะนัง”  คือชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดสตูล  ในอดีตราว 60 ปีก่อนพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งความฝันและความหวังของผู้คนต่างถิ่นทั่วทุกภูมิภาคที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน อพยพเข้ามาโดยหวังจะมีที่ดินทำกินและมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ ณ ขณะนั้นพื้นที่แห่งนี้ มีสภาพเป็นป่า ไม่มีถนน ไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งน้ำประปา ที่เป็นหัวใจหลักของการดำรงชีวิต…หลายคนมาแล้วจากไป  แต่หลายคนยังคงตั้งมั่นร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ และด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่และความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ทำให้วันนี้ “มะนัง” กลายเป็นอำเภอที่น่าอยู่ของจังหวัดสตูล มีสาธารณูปโภคครบครันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ จนสามารถต่อยอดการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

หากอยากรู้ว่ามะนังน่าอยู่อย่างไร และ “น้ำประปา” มีความหมายและช่วย “ชาวมะนัง” ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร  สามารถรับชมเรื่องราวของพวกเขาได้ที่ สารคดีความสุขของแผ่นดิน

#ความสุขของแผ่นดิน #สุขที่มะนัง #มะนัง #สตูล #สุขที่ยั่งยืน #สำนักงานกปร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *