ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 ขยายบริการ ศูนย์กระดูกและข้อ และเวชศาสตร์การกีฬา, ศูนย์สมอง ระบบประสาท และสุขภาพจิต และ ศูนย์ไตเทียม

โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 เดินหน้าขยายบริการ เพื่อให้ครอบคลุมทุกการรักษาแบบครบวงจร ล่าสุดเปิดให้บริการ ศูนย์กระดูกและข้อ และเวชศาสตร์การกีฬา, ศูนย์สมอง ระบบประสาท และสุขภาพจิต และ ศูนย์ไตเทียม โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นพ. อี๊ด ลอประยูร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาออร์โธปิดิกส์ ด้านเวชศาสตร์การกีฬา, นพ. เรืองวุฒิ ตันติแพทยางกูร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์สาขา ประสาทวิทยา (Neurology) และ นพ. ธนา ทองศรีคำ อายุรแพทย์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมเสวนา พร้อมแนะนำการให้บริการ 

นพ. อี๊ด ลอประยูร กล่าวว่า “ศูนย์กระดูกและข้อ และเวชศาสตร์การกีฬา (Spine and Joint , and Sport Medicine Center)  เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อรวมทั้งเวชศาสตร์การกีฬา  ครอบคลุมองค์รวมและการผ่าตัด กระดูกและข้อแบบครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อที่มีประสบการณ์ การรักษาทางกระดูกที่หลากหลาย ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด  โดยการรักษาจะให้การบริการตรวจรักษา ตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับโรคกระดูกสันหลังและข้อ รวมทั้งเวชศาสตร์การกีฬา ที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสม  ให้การรักษาที่มีคุณภาพ ใส่ใจทุกรายละเอียด อย่างครบวงจร รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็น  การดูแลรักษาด้านกระดูกและข้อ และเวชศาสตร์การกีฬาที่ครอบคลุม การรักษาอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับกีฬา, การผ่าตัดกระดูกและข้อ, โดยเฉพาะที่ไหล่ สะโพกและเข่า, การรักษาข้ออักเสบและการถนอมรักษาข้อต่อ, อาการบาดเจ็บของไหล่ทุกแบบ รวมไปถึง อาการบาดเจ็บของเข่าทุกแบบ ผู้มีอาการเหล่านี้ สามารถเข้ามารับบริการปรึกษาและรักษาได้อย่างมั่นใจ

นพ. เรืองวุฒิ ตันติแพทยางกูร กล่าวว่า “ศูนย์สมอง ระบบประสาท และสุขภาพจิต (Neuro science and Mental health center) มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ ให้บริการในการตรวจ วินิจฉัย ดูแล รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย ทางด้านอายุรกรรม และศัลยกรรม ทางระบบประสาท สมอง ไขสันหลัง จิตเวช  และปัญหาการนอน ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งนี้มุ่งเน้นบริการแบบองค์รวม (Holistic care) ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ตามมาตรฐานวิชาชีพของทีมสหสาขาวิชาชีพ(Multidisciplinary)  อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงสิทธิ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ และญาติ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งนี้ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.30 – 20.30 น.  ซึ่งผู้ป่วยทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม ทางระบบประสาท สมอง ไขสันหลัง จิตเวช และปัญหาการนอน รวมถึงผู้มีกลุ่มอาการโรค ได้แก่  โรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือแตก (Stroke),  โรคอุบัติเหตุทางสมอง, โรคลมชัก (Seizure), ปวดศีรษะ (Headache),  ปวดต้นคอ, ปวดคอ บ่า ไหล่,  โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ, โรคความจำเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์, อาการเวียนศีรษะ หน้ามืด หรือวูบอาการชา, โรคเกี่ยวกับระบบประสาท เส้นประสาท ทำให้กล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ, เนื้องอกในสมองหรือเนื้องอกในไขสันหลัง, โรคน้ำคั่งในสมอง หรือ ไขสันหลัง, โรคทางจิตเวช,  โรคเกี่ยวกับการนอนหลับที่ผิดปกติ สามารถเข้ามารับบริการได้อย่างมั่นใจ เพราะที่ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

นพ. ธนา ทองศรีคำ กล่าวว่า “ศูนย์ไตเทียม ยินดีรับผู้ป่วยทุกสิทธิ โดยขอบเขตการรักษาพยาบาล ครอบคลุมถึง บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม วันละ 3 รอบ ได้แก่ รอบเช้า 7.00-11.00 น. รอบบ่าย  11.30-15.30 น. และรอบเย็น 16.00-20.00  จุดเด่นของ ศูนย์ไตเทียม คือ มีศักยภาพรองรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมปกติ และแบบ online hemodiafiltration (HDF)  อีกทั้ง ยังมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมอุปกรณ์และห้องรักษา ที่มีจำนวนเพียงพอ ได้แก่ เตียงรักษา 8 เตียง ซึ่งในอนาคตมีแผนที่จะเปิดขยายได้ถึง 16 เตียง และ ห้อง VIP ส่วนตัว 2 ห้อง  ที่สำคัญ ศูนย์ไตเทียมของ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 มีระบบน้ำและอุปกรณ์การรักษา จาก Nipro Co ซึ่งผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาในระดับ Japanese standard ในขณะที่ราคาเป็นมิตร สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างแน่นอน

สำหรับ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 ให้บริการทางการแพทย์ มุ่งให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับสากล ด้วยทีมแพทย์เฉพาะด้าน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้การให้บริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความประทับใจ โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3fqXQty หรือ Facebook Fan page : โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *