Day: September 20, 2023

CSR

ดัชมิลล์ นมเปรี้ยวดีไลท์ ห่วงใย ชวนคนไทยเช็คอาการติดหวาน พร้อมลดละเลิกอาการติดหวาน กับแคมเปญ “ยิ่งหวานน้อย ยิ่งรักมาก”

“โรคเบาหวาน” นับเป็นภัยร้ายคู่กับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหารรสหวาน อาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเป็นจำนวนมาก สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ และ องค์การอนามัยโลก จึงจับมือกัน กำหนดให้ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายน คือ “วันเบาหวานโลก” เพื่อการรณรงค์และสร้างความตื่นรู้ในระดับโลกถึง “โรคเบาหวาน” ให้กับประชากรโลก   ดัชมิลล์ ตระหนักถึง ภัยร้ายของโลกเบาหวาน

Read More