Day: September 16, 2023

การศึกษา

มทร.ธัญบุรี จัดพิธีน้อมรำลึก-มอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญวันพระราชทานนาม  “ราชมงคล”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลราชมงคลสรรเสริญ 2566” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี

Read More
การศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ เปิดศูนย์สาธิตการเรียนรู้แบบ High Scope ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่องแห่งแรกของภาคใต้

          ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี จัดพิธีเปิด “ศูนย์สาธิตการจัดการเรียนรู้แบบ High Scope ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่องแห่งแรกของภาคใต้”  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เพื่อยกระดับขีดความสามารถและปิดช่องว่างทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ “High

Read More