Day: September 8, 2023

ประชาสัมพันธ์

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาทพร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal”

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd องค์กร ‘กระตุกต่อมคิด’ เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้คนไทย ครบรอบการดำเนินงานปีที่ 19 เปิดความสำเร็จจากการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเดินหน้าต่อยอดการเรียนรู้ จับมือพันธมิตร 25 องค์กร เปิดตัว

Read More