Sunday, June 16, 2024
Latest:

Day: September 21, 2023

ร้องทุกข์

กลุ่มผู้พิการกว่า 100 คน บุกก.การคลัง ยื่นเรียกร้องแก้ปัญหาสลาก ดีเดย์ 25กย.นี้

แนวร่วมองค์กรพิทักษ์สิทธิ์ผู้ค้าสลากใบ ยื่น 3ข้อเรียกร้อง ถึงนายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล ขู่ยกระดับชุมนุม รอฟังคำตอบ 25 ก.ย. นี้ วันนี้ ( 21 ก.ย.66) ที่ กระทรวงการคลัง กลุ่มผู้พิการ ในนามของ แนวร่วมองค์กรพิทักษ์สิทธิ์ผู้ค้าสลากใบ กว่า

Read More
ในประเทศ

สวพส. ชู ธนาคารอาหารในป่าแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก่เกษตรกรพื้นที่สูง 

ชุมชนป่าเมี่ยงแม่พริก อยู่ในตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน 125 ครัวเรือน ประชากร 400 คน อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ในอดีตทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีอาชีพที่พึ่งพิงกับป่า ด้วยการปลูกชาอัสสัม หรือชาเมี่ยง เพื่อทำเมี่ยงหมัก และเก็บหาของป่า แต่ด้วยมีประชากรเพิ่มขึ้น

Read More