การศึกษา

เพียว-เอกพันธ์ แชมป์ The Voice All Star คนแรกของประเทศไทยยกขบวนรุ่นน้องศิลปิน รับรางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยม ปี 66

          สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานวันเชิดชูศิษย์เก่าประจำปี 2566 (Rangsit Alumni Awards 2023) ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมผู้บริหารมอบรางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยมระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งปีนี้มีศิลปิน นักแสดง และนักธุรกิจผู้สร้างแรงบันดาลใจเข้ารับรางวัล ได้แก่ เพียว-เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ แชมป์ The Voice All Star คนแรกของประเทศไทย ศิษย์เก่าวิทยาลัยดนตรี เข้ารับรางวัลรางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยม ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม ญดา-นริลญา กุลมงคลเพชร นักแสดง นักร้อง พิธีกร สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ศิษย์เก่าวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เอแคลร์ จือปาก-ชาติศักดิ์ มหาทา บิวตี้บล็อกเกอร์ช่องยูทูปด้านความงามและความบันเทิง ศิษย์เก่าวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ปินปิน-ปวีณ วงษ์รัตน์ นักร้อง นักแต่งเพลง ผู้ก่อตั้ง Pinpin Studio ศิษย์เก่าวิทยาลัยดนตรี จูน เซคิโน สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง Junsekino Architect and Design ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 

          นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพและทำคุณความดีในการตอบแทนและช่วยเหลือสังคมเข้ารับรางวัล ได้แก่ นางสาวอนุศรา พุฒซ้อน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ระดับ 7 หน่วยงานศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลลำลูกกา ศิษย์เก่าวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผู้ประสบความสำเร็จในด้านวิชาชีพ ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ชลภัทร สุขเกษม หัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชพันธุศาสตร์ และการแพทย์เฉพาะบุคคล ภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศิษย์เก่าวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ผู้ประสบความสำเร็จในฐานะนักวิจัย นายศรัณย์ สกลวิทยานนท์ นักธุรกิจ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ นักธุรกิจปัจจุบันมีธุรกิจที่ดูแลหลากหลาย อาทิ สถานีบริการปั๊มน้ำมัน ร้านกาแฟ ผู้ประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจภาคเอกชน นางทองเปลว ชมจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสิงห์บุรี ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย พลอากาศเอกภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศแก่สังคมและประเทศชาติ และดร.เทวากร คำสัตย์ อาจารย์ประจำสำนักการศึกษาทั่วไปสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าผู้สร้างแรงบันดาลใจ ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *