ประชาสัมพันธ์

คณะวิทย์ฯ ม.รังสิต จัดกิจกรรม ANATOMY CAMP กายวิจักษ์รังสิต ครั้งที่ 6      

               หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญน้องๆ นักเรียนมัธยมปลาย และผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของร่างกายผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม ANATOMY CAMP กายวิจักษ์รังสิต ครั้งที่ 6 ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (อาคาร 4/2) ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเปิดรับจำนวนจำกัด (ขอสงวนสิทธิในการปิดรับสมัคร หากมีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว) ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายมนุษย์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ศึกษาโครงสร้างต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ผ่านชิ้นส่วนอวัยวะ ร่างอาจารย์ใหญ่ โมเดล หุ่นจำลอง โครงกระดูก ฯลฯ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนรู้ครบทุกระบบ ได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมทั้งร่วมเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

               ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.sciencersu.com/anatomy หรือติดต่อ อ.ดร.ณัฏฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1415 / nattpawit.k@rsu.ac.th  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *