ประชาสัมพันธ์

รพ. กรุงไทย เวสเทิร์น เปิดบริการ “ย่านนนทบุรี”มุ่งเป็น HOSPITAL FOR YOU ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี

โรงพยาบาลกรุงไทย สั่งสมประสบการณ์กว่า 15 ปี มุ่งสู่การเป็น Hospital for You โดยลงทุนกว่า 650 ล้านบาท เปิดให้บริการ “โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น” สาขาใหม่ล่าสุด ขนาด 120 เตียง ระดับตติยภูมิ (Tertiary care) เปิดรับประกันสังคม เพื่อบริการประชาชน จังหวัดนนทบุรี และ 5 จังหวัดใกล้เคียง คือ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี พร้อมให้บริการด้านสุขภาพและการรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทาง อาทิ ศูนย์หัวใจ ศูนย์ไตเทียม MRI และ CT SCAN รวมถึง บริการการผ่าตัดส่องกล้อง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.krungthaihospital.com

นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ ประธานกรรมการ โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น เปิดเผยว่า “โรงพยาบาลกรุงไทย เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหาร โดยมีประสบการณ์ก่อตั้งและบริหารโรงพยาบาลมากกว่า15 ปี ซึ่งร่วมกับ แพทย์ ผู้ถือหุ้น และ สถาบันการศึกษาใกล้เคียง ที่มีแนวคิดเหมือนกัน คือ ต้องการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย จึงได้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐานและเป็นที่พึ่งของชุมชน ทั้งนี้ รองรับผู้ป่วยทั่วไป ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และบริษัทประกัน จนได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพในการให้บริการ HA : HEALTH CARE ACCREDITATION

ในโอกาสเข้าสู้ปีที่ 15 โรงพยาบาลกรุงไทยทุกแห่ง มีจำนวนผู้ป่วยรายวันเกิน 1,000 ราย ประกอบกับเล็งเห็นความเจริญในชุมชนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในอนาคต มั่นใจว่า จะมีความต้องการด้านการบริการสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 120 เตียง ระดับตติยภูมิ (Tertiary care) มีเตียงผู้ป่วยวิกฤต 8 เตียง และห้องผ่าตัด 3 ห้อง ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยคาดหวังให้เป็นโรงพยาบาลที่ช่วยตอบสนองและแบ่งเบาภาระพร้อมเสริมความเพียงพอให้กับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของโรงพยาบาลในเครือและรองรับการส่งต่อของผู้ป่วยที่มีความวิกฤตหรือซับซ้อนจากพื้นที่โดยรอบ คือ บางบัวทอง ไทรน้อย ปากเกร็ด รวมถึงเขตติดต่อ เช่น จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี อยุธยาและสุพรรณบุรี ด้วยศูนย์การแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ ศูนย์หัวใจ ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และศูนย์ไตเทียม เป็นต้น

นางพรพิมล จิตใจฉ่ำ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น กล่าวเพิ่มเติมว่า “พันธกิจในการบริหารงานโรงพยาบาลกรุงไทย ที่ถือกำเนิดจาก “ครอบครัว” ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความตั้งใจจริง ทำให้มีการบริหารองค์กรแบบ “ทุกคน คือ ครอบครัวเดียวกัน” โดยทีมแพทย์และบุคลากรทุกฝ่ายช่วยเหลือและประสานงานกันอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันที่จะมอบบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ทุกคนเป็นเสมือนคนใน “ครอบครัว” ภายใต้แนวคิด โรงพยาบาลสำหรับคุณ “HOSPITAL FOR YOU” ด้วยนโยบายการให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อผลักดันให้กลายเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐาน และเป็นที่พึ่งของชุมชน

โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ก่อสร้างด้วยงบ 650 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมทุนหลัก จากครอบครัวจิตใจฉ่ำ เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง มีอาคารสูง 10 ชั้น บนพื้นที่ขนาด 17,370 ตรม. ตั้งอยู่ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะให้บริการด้านสุขภาพและการรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทาง ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์การรักษาและช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในบริเวณภาคตะวันตกของกรุงเทพและปริมณฑล ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เปิดให้บริการทางการแพทย์ครบครัน ได้แก่ ศูนย์อายุรกรรม , ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์สูติและนรีเวชกรรม, ศูนย์กุมารเวชกรรม, ศูนย์รังสีวิทยา, ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ , ศูนย์ส่องกล้อง, ศูนย์หัวใจ, ศูนย์ผิวหนังและความงาม, ศูนย์ไตเทียม, แผนกศัลยกรรมสมองและระบบประสาท,แผนกตา หู คอ จมูก, แผนกอายุรกรรมโรคไต, แผนกศัลยกรรมตกแต่ง,แผนกกายภาพบำบัด, แผนกทันตกรรม และแผนกระบบทางเดินปัสสาวะ

สำหรับ โรงพยาบาลกรุงไทย แห่งแรก ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2546 เปิดให้บริการในวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 และมีพิธีเปิดในวันที่ 28 มีนาคม 2549 ส่วนโรงพยาบาลกรุงไทย สาขาปทุมธานี ก่อสร้างเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เปิดให้บริการในวันที่ 9 กันยายน 2562 และมีพิธีเปิดในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 และล่าสุด โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น เริ่มก่อสร้างเมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยในช่วงเริ่มเปิดให้บริการ มีแพทย์ประจำ แพทย์ชำนาญพิเศษเฉพาะทาง และแพทย์เวรรองรับตามปริมาณผู้ป่วย อีกทั้งยังมีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทั่วไป รวมแล้วประมาณ 120 คน ตั้งเป้าที่จะเพิ่มเติมจำนวนแพทย์และบุคลากร เป็นจำนวน 300 คน ภายในอนาคตอันใกล้  ส่วนในด้านการรักษาพยาบาล นับว่ามีความพร้อมและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ คือ ศูนย์หัวใจ ที่สามารถรับผู้ป่วยที่ต้องการสวนหัวใจและผ่าตัดหัวใจได้ตลอด 24 ชั่วโมง และศูนย์ตรวจ MRI, CT SCAN และ การผ่าตัดส่องกล้อง ที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในขณะที่ อัตราค่าบริการรักษาพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ และตั้งเบิกได้ตามสิทธิของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทกัน หรือ ประกันสังคม ได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ มั่นใจว่า ผู้เข้ามาใช้บริการจะได้รับการบริการด้วยความใส่ใจ ภายใต้แนวคิด โรงพยาบาลสำหรับคุณ “HOSPITAL FOR YOU” ผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าชมเว็บไซด์ www.krungthaihospital.com และ Facebook : KrungThai General Hospital โรงพยาบาลกรุงไทย หรือสอบถาม ได้ที่ โทร. 02-822-9797 “นายวิเชียร กล่าวในที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *