ประชาสัมพันธ์

ดร.ซีบีดี (Dr. CBD) จับมือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บันทึกข้อตกลง มุ่งพัฒนาการแพทย์แผนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายพรชัย ปัทมินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ซีบีดี จำกัด ธุรกิจด้าน Health Care ผู้ให้บริการครบวงจรทางด้านกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับมาตรฐานทางการแพทย์ เข้าพบนายยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตศึกษา วิจัย การแปรรูป การสกัด การตรวจวิเคราะห์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนายาจากสมุนไพร รวมทั้งกัญชา กัญชง กระท่อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ และทางอุตสาหกรรม ซึ่งร่วมลงนามเป็นพยาน ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายพรชัย ปัทมินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ซีบีดี จำกัด กล่าวว่า “ ประเทศไทยโชคดีในหลายเรื่อง ทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ เรื่องของยาสมุนไพร เรามีวัตถุดิบและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการผลิตยา รวมไปถึงสายพันธุ์กัญชา กัญชง และกระท่อมที่หลากหลาย หรือไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านการแพทย์ก็มีคุณภาพ ซึ่งคนของเราก็มีผลงานระดับโลกมากมาย เห็นได้ชัดว่าพวกเราก็มีความสามารถไม่แพ้ชาติไหนๆ ผมเล็งเห็นว่าถ้าผลักดันสิ่งเหล่านี้ไปในเส้นทางที่ถูกจุดจะเกิดประโยชน์สูงสุดและต่อยอดได้หลากหลายมาก ด้วยความที่ ดร.ซีบีดี กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน เป้าหมายของพวกเราทั้ง 2 องค์กรคือต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืน ต้องการพัฒนาเรื่องของวิชาการ เรื่องของการพัฒนาการวิจัย การจัดระบบความรู้แหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างกัญชา กัญชง กระท่อม ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องคุ้มครอง นุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์พื้นบ้านไทยให้มีคุณภาพไปในตัว เป็น การสร้างทางเลือกให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพอีกด้วย ถ้าประชาชนมีความเชื่อมั่นในเรื่องการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ก็จะส่งผลดีต่อหลายฝ่ายในระยะยาว การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติต่อไปครับ ”

สำหรับบริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการและยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การวิจัยพัฒนาและการสกัดสารจากกัญชา กัญชง ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน  โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ร่วมลงทุนที่สนใจเรื่องอุตสาหกรรมกัญชา กัญชง และกระท่อม ซึ่งบริษัทมีโรงงานเพาะปลูกจากต้นน้ำสู่การสกัดไปจนถึงปลายน้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตั้งอยู่ที่ถนน สุขุมวิท 103 ดร.ซีบีดีถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกกระบวนการตั้งแต่การเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในโรงเรือนระบบปิด 100% ซึ่งช่วยให้สามารถเฝ้าการเจริญเติบโตและควบคุมคุณภาพปราศจาก สารกำจัดศัตรูพืชสารเคมีที่เป็นพิษเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพที่บุคคลากรทางการแพทย์ให้การยอมรับ เช่น นวัตกรรมอาหารเสริม ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือสำหรับต่อยอดพันธกิจเพื่อสุขภาพทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Dr.Kratom Bioกระท่อมทางการแพทย์ธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการสกัดและผลิตภัณฑ์จากการผลิตคุณภาพสูง Dr. CBD Clinic การบริการทางการแพทย์แบบHealth CareและPreventive Medicine ถึง 2 แห่งและจะมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคต เพื่อรองรับความต้องการของผู้คนที่จะใช้ Preventive Medical Technique ในการดูแลสุขภาพต่อไป Nutribiss ผู้ผลิตอาหารเสริมทางด้านสุขภาพผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชา กัญชง เวชภัณฑ์อาหารเสริม การันตีคุณภาพโดยมาตรฐานจาก GMP Dr. Pets CBD ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ด้วยนวัตกรรมจากสารสกัด CBD สร้างสรรค์เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *