Day: June 13, 2024

ประชาสัมพันธ์

นภาโซลูชั่นส์ ประกาศความสำเร็จธุรกิจเครื่องฟอกอากาศ ส่ง Airdog X8 Pro Ultra บุกตลาดคนรักสุขภาพ

“เครื่องฟอกอากาศ Airdog โดยคุณพงษ์ระพี หอมกลิ่นแก้ว ประกาศความสำเร็จในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 64% เมื่อเทียบกับ ปี 2566 ได้รับผลตอบรับและเป็นที่สนใจมากในกลุ่มโรงพยาบาล, กลุ่มแม่และเด็ก, กลุ่มคนรักสุขภาพ, กลุ่มคนรักสุนัขและแมว ทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในธุรกิจเครื่องฟอกอากาศ” บริษัท นภาโซลูชั่นส์ จำกัด เป็นผู้จำหน่ายเครื่องฟอกอากาศ

Read More
การศึกษา

ประชุมวิชาการฟิสิกส์สยาม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567

 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับสมาคมฟิสิกส์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการฟิสิกส์สยาม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 หรือ Siam Physics Congress

Read More
ในประเทศ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม จัดงานแสดงผลสำเร็จของกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเกษตรบริการ ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ไปสู่การเป็น “Thailand 4.0” ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ภาคการเกษตรนั้นได้ถูกขับเคลื่อนให้เกิดการเกษตรสร้างมูลค่า หรือ เกษตรแปรรูปขึ้น ผ่านทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัยในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ สินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ร่วมกับกรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม จัดทำโครงการ “ผลสำเร็จกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเกษตรบริการ” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าของธุรกิจเกษตรบริการและผู้รับจ้างผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเกษตรบริการและผู้รับจ้างผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป มุ่งเน้นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ล่าสุด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

Read More
การศึกษา

ว.ครูสุริยเทพ ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาป.โท ในโครงการผลิตครูรังสิตโมเดล

          หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต  เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับคัดเลือกทุนการศึกษา “โครงการผลิตครูรังสิตโมเดล” ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยครูสุริยเทพ โทร. 02-997-2200 ต่อ 1275,

Read More
ในประเทศ

THAIFEX-Anuga Asia 2024 สร้างสถิติใหม่ยอดผู้แสดงสินค้า-ผู้เยี่ยมชมเพิ่มขึ้นจากปี’66

งาน THAIFEX-Anuga Asia 2024 ซึ่งนับว่ามีขนาดใหญ่และมีอิทธิพลมากที่สุด ได้สิ้นสุดลงแล้ว พร้อมตอกย้ำถึงจุดยืนของงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับชั้นนำของเอเชีย งานปีนี้อยู่ภายใต้ธีม “Beyond Food Experience” จัดแสดงนวัตกรรมล้ำยุค ส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติ และนำเสนอเทรนด์ของอุตสาหกรรมในอนาคต THAIFEX – Anuga Asia 2024 ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยจำนวนผู้แสดงสินค้า

Read More