Day: June 28, 2023

CSR

โยเกิร์ต ดัชชี่  จับมือ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดโครงการ “ลำไส้ขอร้อง”เดินหน้ารณรงค์ให้คนไทย เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อ  โรคมะเร็งลำไส้

โรคมะเร็งลำไส้ เป็นหนึ่งใน 3 อันดับแรก ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จากสถิติพบว่ามีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ เฉลี่ยถึงวันละ 14 คน โดยมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มขึ้นวันละ 44 ราย หรือประมาณ 15,900 รายต่อปี  สาเหตุหลัก เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค รวมไปถึงไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ ที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะของสังคม

Read More