มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ ร่วมกับเครือข่ายฯ จัดงานนิทรรศการจิตรกรรม บนเส้นทางสายไหม

รองศาสตราจารย์ โจว เฟ้ย (Zhou Fei) (เสื้อขาว) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเมธารัถย์ (มหาวิทยาลัย ชินวัตร) และอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกในการจัดงานจัดนิทศรรศการศิลปะ ไทย-จีน “One Belt and One Road Global Art

Read more