การศึกษา

เด็กดีเด่น

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงอชิรญา ตรีพูนสุข (น้องซิ่วอิง) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกษมทรัพย์  ได้รับรางวัลการคัดเลือกเด็กดีเด่น จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *