ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรออนไลน์ที่นักจัดอีเวนต์และผู้จัดงานแสดงสินค้าไม่ควรพลาด!!

หากคุณสนใจธุรกิจการจัดงานอีเวนต์และงานแสดงสินค้า ทีเส็บ ได้เลือกสรร ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในแวดวงไมซ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้ใน 2 หลักสูตรใหม่

1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานการจัดงานแสดงสินค้า

2. ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการจัดงานไมซ์

ไปลองเรียนรู้ ลองศีกษา ลองฟังเพลินๆ เสริมโอกาสในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ

ในการจัดงานอีเวนต์และการจัดงานแสดงสินค้าได้ที่ https://elearning.tceb.or.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *