ดีพร้อม เสริมแกร่งเอสเอ็มอี ปั้น 27 DIPROM HEROES เชื่อมเครือข่ายธุรกิจพันธุ์ใหม่ โยงแหล่งทุน DIPROM ANGEL สร้างมูลค่ากว่า 70 ล้าน ผลักดันให้เกิดเครือข่ายธุรกิจยั่งยืน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM)แถลงความสำเร็จของการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจพันธุ์ใหม่ (DIPROM HEROES) เชื่อมโยงสู่หน่วยงานและภาคเอกชนผู้สนใจร่วมสนับสนุน (DIPROM ANGEL) เพื่อผนึกกำลังในการผลักดันดำเนินธุรกิจที่มุ่งแน่นความยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนเงินทุน การประชาสัมพันธ์ เครื่องมือธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นฮีโร่ 27 กิจการ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 70 ล้านบาท

Read more