Tockto ผนึกกำลัง Depa และ กสศ. เปิดโครงการ “New Me – ปีนี้พูดอังกฤษได้” รุ่นที่ 4  มุ่งอัปสกิลภาษาอังกฤษให้ครู เพิ่มคุณภาพในการสอน นำสู่การพัฒนาอนาคตของชาติ

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนในสังคมมาก โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา บริษัท ต๊อกโตะ จำกัด เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการเรียนรู้ จึงพัฒนาแอปพลิเคชันเรียนภาษาด้วยตนเองขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเองของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในโรงเรียนกว่า 600 โรงทั่วประเทศ และขณะนี้ได้เปิดตัวโครงการ “New Me – ปีนี้พูดอังกฤษได้”

Read more

เอพีเอ ไบโอเทค แคร์ ร่วมกับ แอมเมดิกส์จดสิทธิบัตรร่วมพัฒนา “ไบโอเมตริก เป็บไทด์”  จากเกาหลี

บริษัท เอพีเอ ไบโอเทค แคร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชสำอางและเครื่องมือแพทย์ ลงนามจดสิทธิบัตรร่วมกับ บริษัท แอมเมดิกส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาด้าน “ไบโอเมตริก เป็บไทด์” (Bio-Mimetic peptides) ของประเทศเกาหลี เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม “ไบโอเมตริก เป็บไทด์”

Read more