ประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต เปิดรับตรง ป.ตรี/ป.โท ประจำปี 2567

          วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต) และปริญญาโท (หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 6) สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ส่งคลิปสอบปฏิบัติภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02 – 7916600 – 10 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://admissiononline.rsu.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *