ประชาสัมพันธ์

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต เปิดรับสมัครฝึกอบรม  3 หลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

          สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรม 3 หลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้แก่ หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ หลักสูตรศิลป์พู่กันจีน และหลักสูตรดนตรีกู่เจิง โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 26 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ https://forms.gle/qT9vuqNCzXpuUDFW6   รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://asc.rsu.ac.th/training/trainingonline/chinese3/ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02-791-6000 ต่อ 1279, 1221, 1223 Line official : rsuchinese หรือ Facebook Fanpage “ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *