การศึกษา

ฮอสปิตอลลิตี้ ม.รังสิต ศึกษาดูงาน ณ Ming Chuan University Taoyuan Campus

          คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Ming Chuan University Taoyuan Campus ประเทศไต้หวัน พร้อมทั้งได้ศึกษาแหล่งวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งชมห้องปฏิบัติการทางด้านอุตสาหกรรมบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการศึกษาดูงานไต้หวันในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในระดับนานาชาติ มีประสบการณ์การในรูปแบบการให้บริการของพนักงานในธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยวของไต้หวัน ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาต่อยอดในการทำงาน และสร้างโอกาสการศึกษาต่อด้านอุตสาหกรรมบริการระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *