การศึกษา

สาธิต ม.รังสิต จัดกิจกรรม “SBS Rangsit Student Showcase”

          โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม SBS Rangsit Student Showcase: Empowering Futures การเรียนรู้เชิงนวัตกรรม การเติบโตแบบองค์รวม ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuYYY_YMZHg6peXGkaKGHaQnQg0RWyq_KWRkwGskRPjyC4nA/viewform  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต www.facebook.com/SBSRangsitSchool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *