ประชาสัมพันธ์

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

          สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ The Komaru-Koutsu Foundation และ Fukuyama City University จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.30 – 17.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม 11-101 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/RSUJPN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *