การศึกษา

รังสีเทคนิค ม.รังสิต เยี่ยมชมภาควิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัย Komazawa โตเกียว

          อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะรังสีเทคนิค เยี่ยมชมภาควิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัย Komazawa โตเกียว ภายใต้ MOU และทำกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักศึกษารังสีเทคนิคของสองมหาวิทยาลัย ชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการรังสีเทคนิค ที่มีครบจากพื้นฐานจนถึงซับซ้อน X-Ray darkroom, X-RAY,  CT, MRI, LINAC ฯลฯ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *