การศึกษา

ม.รังสิต ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท วัชรพล จำกัด

          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกสร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท    วัชรพล จำกัด โดยมี นางธัญปัฐณ์ เรืองจรัส ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1-801 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(ตึก 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการความรู้กับองค์กรสื่อ ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด วางแผน การปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *