ประชาสัมพันธ์

สาขาเกาหลี ม.รังสิต จัดกิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมเกาหลี

          สาขาวิชาภาษาเกาหลี วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแสดงความสามารถทางศิลปะและวัฒนธรรมเกาหลี ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงมากมายจากนักศึกษาจาก Jeonbuk National University ประเทศเกาหลีใต้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/KoreanRSU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *