ประชาสัมพันธ์

สถาบันภาษา ม.รังสิต จัดบรรยาย ENL 127 : English with CEO

          สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดบรรยาย ENL 127: English at Work หัวข้อ English with CEO ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 6-200 ชั้น 2 อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในงานพบกับ คุณรวิศ หาญอุตสาหะ ผู้บริหารแบรนด์ SRICHAND บริษัทศรีจันทร์สหโอสถ เจ้าของ PODCAST และ Facebook Fanpage: Mission to the Moon

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ (รับจำนวนจำกัด) https://docs.google.com/forms/d/124tivehGu50MQpVZWUMP_kmIJsfkwquII_-DB6bbefw/edit    หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต https://www.facebook.com/reli2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *