Sunday, June 16, 2024
Latest:

Day: November 11, 2023

เกษตร

พรีอิโน เปิดตัว METTĀ  โครงการเชิงนวัตกรรมผสมผสานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เน้นยกระดับพื้นฐาน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและเป็นศูนย์กลางชุมชนเติบโตร่วมกัน

บริษัท พรีอิโน จำกัด (PREINO Co., Ltd.) เปิดตัวโปรเจกต์ METTĀ ช่วยเหลือเกษตรกรไทยและผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ สร้างรายได้และอนาคตที่ยั่งยืนครอบคลุมโดยการใช้นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อทุกคน ตามความเชื่อที่ว่า “ใส่ใจมากขึ้น สร้างมรดกให้คนรุ่นใหม่”  พร้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพลักดันแคมเปญปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ นายธนภัทร นวลมณี  ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท พรีอิโน จำกัด เปิดเผยว่า

Read More