การศึกษา

ม.รังสิต ขนผลงานศิลปะ ร่วมโชว์นิทรรศการ Pride Art เทศกาล Bluport Rise of Pride 2024 ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน

          มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมงานเปิดนิทรรศการ Pride Art Bluport Rise of Pride ต้อนรับเทศกาล Bluport Rise of Pride 2024 นำโดย ผศ.ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารและบัณฑิตสัมพันธ์อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลอาร์ต พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ อาทิ ภาพวาดชุดอุปรากรจีน “Harmony of Love”และงานศิลป์ ผลงานประติมากรรม ดินเยื่อกระดาษ การแสดงแฟชั่นโชว์์ธีมสีรุ้งผลงานการออกแบบเสื้อผ้าของนักศึกษา ในหัวข้อเรื่องความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมในสังคมของกลุ่ม LGBTQ+ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และจุดประกายในการเป็นผู้ชี้นำทางความคิดแก่สังคม ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *