การศึกษา

สาขาภาษาเกาหลี ม.รังสิต จัดกิจกรรม Korean Rangsit Fandom

          สาขาวิชาภาษาเกาหลี วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม Korean Rangsit Fandom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจในภาษาเกาหลี ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมายพร้อมสอดแทรกความรู้ คำศัพท์ภาษาเกาหลี อาทิ การเล่นเกมต่าง ๆ ในรูปแบบภาษาเกาหลี การสอนทำคิมบับ เป็นต้น ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *