ประชาสัมพันธ์

สจล. เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบเข้าคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 32 อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำปี งบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 จำนวน 32 อัตรา ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร I คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ I คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี I คณะทันตแพทยศาสตร์ I คณะบริหารธุรกิจ I คณะวิทยาศาสตร์ I คณะวิศวกรรมศาสตร์ I คณะอุตสาหกรรมอาหาร I วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ I วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ I วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง และวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2567 ได้ที่เว็บไซต์ www.hr.kmitl.ac.th หรือส่งหลักฐานการสมัครได้ทางอีเมล hr@kmitl.ac.th หรือโทรศัพท์ที่ 02-329-8000 ต่อ 3272 ในวันและเวลาทำการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ทางเวบไซต์ www.hr.kmitl.ac.th
และกำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 27 มิถุนายน 2567
ติดตามความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ทาง https://www.facebook.com/kmitlofficial และเว็บไซต์ https://www.kmitl.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *