การศึกษา

มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ดำเนินการสปา รุ่นที่ 9

          วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ชมรมผู้ดำเนินการสปาแอนด์เวลเนสไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 9 โดยมี อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *