การศึกษา

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะอุปรากรจีน ม.ปักกิ่ง

          สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ และห้องเรียนดนตรีจีน มหาวิทยาลัยรังสิต โดยความร่วมมือ  จากสถาบันขงจื่อ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะอุปรากรจีนคุนฉี่ว์และเครื่องดนตรีจีนโบราณกู่ฉิน คณะศิลปะ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ในการเดินทางเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยรังสิตและจัดการแสดง “อุปรากรจีนคุนฉี่ว์และเครื่องดนตรีจีนโบราณกู่ฉิน” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 17 ปี การก่อตั้งสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *