ประชาสัมพันธ์

ม.รังสิต เปิดทดลองเรียนศิลปะภาพถ่ายฯ ฟรี!! สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ปวช. ปวส.

            วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ชวนน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. เปิดประสบการณ์การเรียนรู้กับสาขาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ กิจกรรม “So Real Workshop by Photography and Visual Media” ทดลองเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยน้อง ๆ จะได้เรียนรู้การถ่ายภาพ Portrait Photograph, Still Light Studio, Fashion Studio, Fotogram Technic, เทคนิคการอัดขยายภาพ, เทคนิคการล้างฟิล์ม และร่วมเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Visual Symbiosis ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ วิทยาลัยการออกแบบ (อาคาร 8) มหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับผู้สนใจเรียนสามารถสอบถามรายละเอียด Line : @collegeofdesignrsu โทร. 02-791-6000 ต่อ 3631, 3634

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *