CSR

มูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ลงนาม MOU ร่วมกับ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการทางด้านทันตกรรม

โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 ในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ นำโดย นพ. สุนทร ศรีทา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ และ นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมลงนามในพิธี พร้อมเยี่ยมชมโรงพยาบาลรวมใจรักษ์และบูธนำเสนอนวัตกรรมของทางมูลนิธิ อาทิ นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก “เจลลี่โภชนา” , นวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจล “วุ้นชุ่มปาก” เป็นต้น  โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนงานทางด้านการแพทย์ ซึ่งมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการให้บริการทางด้านทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดขึ้น ณ ชั้น G โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 เมื่อเร็วๆ นี้  

นพ. สุนทร ศรีทา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ กล่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่า “โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อประชาชน ชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ ที่ขาดแคลนโอกาสที่จะเข้าถึงการรักษาที่ดี เข้าถึงเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย จึงได้ขออนุญาตจัดตั้ง มูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคนทุนทรัพย์ และโอกาสในการรักษาพยาบาลรวมถึงส่งเสริมด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

ทั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ ของมูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไปให้ได้มากยิ่งขึ้น ทางมูลนิธิฯ จึงได้ตกลงสร้างความร่วมมือกับ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยความหวังที่ว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์เป็นที่ตั้ง จากความร่วมมือของทั้งสองมูลนิธิในครั้งนี้” นพ. สุนทร กล่าวทิ้งท้าย

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ กล่าวว่า “มูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ ร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และสนับสนุนกิจกรรมการให้บริการหน่วยแพทย์และทันตแพทย์อาสา ภายใต้หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพให้เข้าถึงการรักษาที่ดี เพื่อประชาชนทุกชนชั้น”

สำหรับ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ โดยเป็นนโยบายและหัวใจหลักของการให้บริการ ศูนย์การแพทย์ทุกด้าน จะมีแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง อีกทั้งความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือเฉพาะทางที่มีความทันสมัย ภายใต้การให้บริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความประทับใจ โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-768-9999 และ https://bit.ly/3fqXQty  หรือ Facebook Fan page : โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 และ มูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ Ruamjairak Hospital Foundation

ทั้งนี้ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินงานวิจัย พัฒนา คิดค้นผลิต​​นวัตกรรม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา และ​เวชภัณฑ์ ตลอดจน​งาน​ต่าง ๆที่​เกี่ยวข้อง​กับงาน​ทันตกรรม สร้างโอกาสให้สาธารณชนได้รับประโยชน์จากการวิจัย และพัฒนาทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นใช้ในประเทศ และนำไป​สนับสนุน​กิจ​กรรม การ​ออก​บริการประชาชน ของหน่วย​ทันตกรรมพระราชทานใน​พระบาท​สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนองพระราชกระแส ด้านทันตสาธารณสุข ตลอดจนทำหน้าที่เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *