ในประเทศ

สแกนพื้นที่ เชิงรุก

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 64 ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น  คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นาย นิพนธ์ บุญญามณี)/ผู้สมัคร ส.ก.เขตลาดพร้าวพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ อสส.ศบส.66 และบุคลากรทางสาธารณสุขในการออกหน่วยบริการภาคสนาม  ตรวจ ATKให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนตรวจวัดความดันดูแลสุขภาพ ภายในหมู่บ้านเกตุนุติ ถ.นาคนิวาส เขต ลาดพร้าว กทม.โดยการออกปฏิบัติการภาคสนามเชิงรุกในครั้งนี้จะเป็นการออกสุ่มตรวจพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามารับการให้บริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร โดยในพื้นที่เขตลาดพร้าวนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 66( ตําหนักพระแม่กวนอิม) ซึ่งมีการตรวจ เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 นจนถึงเวลา 16.30 นให้กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปและผู้ป่วยที่มีบัตรนัดมาตามวันและเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นการลดภาระการเดินทางจากบ้านสู่โรงพยาบาลขนาดใหญ่โดยการเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ covid19 ซึ่งเรายังคงต้องเฝ้าระวังและไม่ประมาทในสถานการณ์เช่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *