การศึกษา

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและประเทศชาติ

โดยมี พันเอกสุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรท่าศาลา ตัวแทนผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช นางสุพัตรา สืบสมอนันตพงศ์ ผู้พิพากษาอาวุโสศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผู้นำนักศึกษา ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันรับชมวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย จากนั้นผู้แทนหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้แทนชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ตามลำดับ

หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานในพิธี ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ อ่านบทถวายพระพร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รำถวายพระพร ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทั้งร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญแก่ประชาชนชาวไทยสืบไป

นอกจากนี้เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสดังกล่าว บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และประชาชนทั่วไป ยังได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ www.wu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2567 ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *