ประชาสัมพันธ์

สถาบันภาษา ม.รังสิต จัดกิจกรรม In Love with English 2024

          สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม In Love with English 2024 หัวข้อ Big “Love” Showcase สร้างเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต https://www.facebook.com/reli2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *