ประชาสัมพันธ์

ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ม.รังสิต เปิดตัว มินิซีรีส์ “สู่ดินแดนสุวรรณภูมิ” รอบปฐมทัศน์

          ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) จัดงานเปิดตัวมินิซีรีส์ “สู่ดินแดนสุวรรณภูมิ” รอบปฐมทัศน์ มุ่งเผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรม “สุวรรณภูมิ” ผ่านสื่ออย่างสร้างสรรค์ ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema โรงที่ 2 ชั้น 7 ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง (MBK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *