การศึกษา

ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือร่วมกับ The Komaru-Koutsu Foundation, Fukuyama Transporting ประเทศญี่ปุ่น

          วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Komaru-Koutsu Foundation, Fukuyama Transporting Co., Ltd ในการเดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยรังสิต และลงนามความร่วมมือด้านด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต และ Fukuyama City University Fukuyama Transporting   Fukuyama Transporting (Thailand) Co., Ltd.  Fukuyama Grand Logistics  และ The Komaru-Koutsu Foundation โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *