ในประเทศ

ธนชาตประกันภัย ย้ายที่ทำการใหม่สาขานครสวรรค์ มายังถนนพหลโยธิน

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการใหม่ของ บมจ.ธนชาตประกันภัย สาขานครสวรรค์ ซึ่งย้ายมาจากที่ทำการเดิมมาอยู่ที่ใหม่ริมถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและเดินทางง่ายยิ่งขึ้น เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ทั้งแจ้งแคลม เบิกค่าสินไหม หรือทำธุรกรรมประกันภัยอื่นๆ

ทั้งนี้ ธนชาตประกันภัยได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างดีที่สุด และหนึ่งในนโยบายสำคัญคือ “การพัฒนาคุณภาพการให้บริการหลังการขายให้ดียิ่งอย่างต่อเนื่อง” โดยเฉพาะการให้บริการที่สาขาซึ่งเป็นจุด Touch Point ที่สำคัญที่สุด บริษัทจึงมีนโยบายในการขยายหรือปรับปรุงสาขาให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า บริษัทจึงได้ย้ายที่ทำการสาขานครสวรรค์จากที่ทำการเดิมมาอยู่ที่ใหม่ เลขที่ 605/64 ถนนพหลโยธิน โดยมีพื้นที่กว้างขวางสวยงาม สามารถอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี

สำหรับธุรกรรมทางด้านประกันภัยที่สาขานครสวรรค์ ลูกค้าสามารถใช้บริการด้านแจ้งแคลมประกัน เบิกค่าสินไหม หรือทำธุรกรรมด้านอื่นๆ อาทิ เบิกค่าซ่อมรถ ค่ารถยก ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ และบริการอื่นๆ ด้านประกันภัยอย่างครบครัน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 056-311-873

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *